2009- Una Medalla per Barcelona

2009- Una Medalla per Barcelona

Participació en el projecte “Una medalla per Barcelona” de l`escola Arts i Oficis de Barcelona a la fira Inhorgenta 09 a Munic.